SGK İşten Çıkış Kodları (2024)

İşten çıkış kodları işveren ve işçi arasındaki iş akdinin sonlandırılması ile belirlenen kodlardır. İşten çıkış kodları işten ayrılma sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

İçerik gizle
2 İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi çeşitli nedenlerden ötürü sonlandırılabilir. İşten çıkış kodları, iş sözleşmesinin sonlandırılmasının sebebini açıkça belirten kodlardır. Örnek olarak performans sorunları, disiplinsiz davranışlar, ekonomik nedenler veya iş değiştirme gibi durumlara bağlı olarak farklı kodlar kullanılmaktadır.

İşten çıkış kodları, işveren tarafından “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirimi” aracılığı ile sisteme girilir. İşçiler diledikleri zaman E-Devlet aracılığı ile 4A, 4B ya da 4C hizmet dökümü sayfasından bu kodları görüntüleyebilir.

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?Pin

Toplamda 47 farklı işten çıkış kodu bulunmaktadır. Yeni eklenen kodlar sonrasında 2024 yılına ait güncel işten çıkış kodlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İşten Çıkış Koduİşten Çıkış ve Fesih Nedeni
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9Malulen emeklilik nedeniyle
10Ölüm
11İş kazası sonucu ölüm
12Askerlik
13Kadın işçinin evlenmesi
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15Toplu işçi çıkarma
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması
18İşin sona ermesi
19Mevsim bitimi  (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26Disiplin Kurulu kararı ile Fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
356495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36KHK ile işyerinin kapatılması
37KHK ile kamu görevinden çıkarma
38Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
2024 İşten Çıkış Kodları

Tabloda belirtilen işten çıkış kodları ve açıklamalarının hangi koşullarda kullanıldığı merak edilmektedir. İşte işten çıkış kodları ve anlamları:

SGK İşten Çıkış Kodu 1

İşten çıkış kodu 1, SGK tarafından “Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi” olarak tanımlanmıştır.

Deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, bir çalışanın performans veya uyum gibi nedenlerden dolayı işveren tarafından iş akdinin sonlandırılmasıyla gerçekleşir.

SGK İşten Çıkış Kodu 2

İşten çıkış kodu 2, SGK tarafından “Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi” olarak tanımlanmıştır.

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi, işçinin deneme süresi içerisinde işverenle olan sözleşmesini kendi isteği ile sonlandırmasıyla gerçekleşir.

SGK İşten Çıkış Kodu 3

İşten çıkış kodu 3, SGK tarafından “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” olarak tanımlanmıştır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından fesh edilmesi, işçinin kendi isteği ile işten ayrılması anlamına gelmektedir. Bu fesih işlemi “istifa” olarak da adlandırılmaktadır. İstifa, işçinin işten ayrılmadan belirli bir süre önce bildirim yapmasının ardından gerçekleşir. Bu şekilde işçi ve işveren arasında yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesi sonlandırılmış olur.

SGK İşten Çıkış Kodu 4

İşten çıkış kodu 4, SGK tarafından “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” olarak tanımlanmıştır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep gösterilmeden feshedilmesi, işverenin belirli bir gerekçe göstermeden belirsiz süreli iş sözleşmesini sonlandırması anlamına gelmektedir.

İşten çıkış kodu 4, işçinin işveren tarafından belirli bir sebep sunulmaksızın işten ayrılmasıyla gerçekleşir.

SGK İşten Çıkış Kodu 5

İşten çıkış kodu 5, SGK tarafından “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” olarak tanımlanmıştır.

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, iş için belirlenen sürenin dolması ile birlikte otomatik olarak sözleşmenin sonlanması ile gerçekleşir. Bu durumda işveren ve işçi tarafından önceden herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

SGK İşten Çıkış Kodu 8

İşten çıkış kodu 8, SGK tarafından “Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle” olarak tanımlanmıştır.

Emeklilik veya yaşlılık nedeniyle işten ayrılma, işçinin emeklilik hakkını elde etmesi veya belirli bir yaşa ulaşması durumunda işten ayrılması ile gerçekleşir.

SGK İşten Çıkış Kodu 9

İşten çıkış kodu 9, SGK tarafından “Malulen emeklilik nedeniyle” olarak tanımlanmıştır.

Malulen emeklilik, bir işçinin sağlık durumunun göz önünde bulundurularak çalışma kapasitesini yitirmesi sonucu gerçekleşir. İşçinin iş kazası, meslek hastalığı ya da farklı sağlık sorunları gibi nedenlerden dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda kurumların onayı ile işçi erken emekli edilir.

SGK İşten Çıkış Kodu 10

İşten çıkış kodu 10, SGK tarafından “Ölüm” olarak tanımlanmıştır.

Ölüm, bir işçinin hayatını kaybetmesi durumunda işten ayrılma anlamına gelmektedir. İşçinin ölümü ile iş sözleşmesi otomatik olarak sona ermektedir. Vefat eden işçinin işveren tarafından alacakları yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir.

SGK İşten Çıkış Kodu 11

İşten çıkış kodu 11, SGK tarafından “İş kazası sonucu ölüm” olarak tanımlanmıştır.

İş kazası sonucu ölüm, bir işçinin iş yerinde ya da işveren tarafından iş amacıyla gönderildiği yerde meydana gelir. İşçinin iş kazası sonucu ölümü durumunda işten ayrılma işlemi otomatik olarak gerçekleşir. İş kazası sonucu ölüm durumunda, kanunlarda belirtilen koşullar neticesinde işverenin belirli tazminatları ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 12

İşten çıkış kodu 12, SGK tarafından “Askerlik” olarak tanımlanmıştır.

Askerlik, bir çalışanın askerlik görevini yerine getirmek amacıyla geçici olarak işten ayrılması anlamına gelmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodu 13

İşten çıkış kodu 13, SGK tarafından “Kadın işçinin evlenmesi” olarak tanımlanmıştır.

Kadın işçinin evlenmesi sonucunda işçinin kendi isteği ile işten ayrılması ile gerçekleşir.

SGK İşten Çıkış Kodu 14

İşten çıkış kodu 14, SGK tarafından “Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin emeklilik yaşı dışında prim ödeme süresi, çalışma süresi, sigortalılık süresi veya diğer emeklilik şartlarının tamamlanması sonucunda işten ayrılmasıdır.

SGK İşten Çıkış Kodu 15

İşten çıkış kodu 15, SGK tarafından “Toplu işçi çıkarma” olarak tanımlanmıştır.

İşten çıkış kodu 15, işverenin aynı anda birden fazla işçiyi işten çıkarması durumunda kullanılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 16

İşten çıkış kodu 16, SGK tarafından “Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” olarak tanımlanmıştır.

İşten çıkış kodu 16, bir işçinin mevcut işverenle olan sözleşmesinin devam ettiği dönemde aynı işverene ait başka bir iş yerine nakli ile kullanılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 17

İşten çıkış kodu 17, SGK tarafından “İşyerinin kapanması” olarak tanımlanmıştır.

İşyerinin kapanması, iş yeri tarafından yürütülen iş faaliyetlerinin sonlandırılması anlamına gelmektedir. Bu durumda iş sözleşmesi yasal prosedürlere uygun olarak sonlandırılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 18

İşten çıkış kodu 18, SGK tarafından “İşin sona ermesi” olarak tanımlanmıştır.

İşin sona ermesi, iş sözleşmesinde belirtilen iş tanımlarının sona ermesi anlamına gelmektedir. Bu durumda işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesi sonlandırılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 19

İşten çıkış kodu 19, SGK tarafından “Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)” olarak tanımlanmıştır.

Bu kod belirli bir mevsimde iş gereksinimlerinin azalması veya tamamen sona ermesi durumunda, işveren tarafından işçilerin iş akdinin geçici süreyle askıya alınmasını ifade etmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodu 20

İşten çıkış kodu 20, SGK tarafından “Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)” olarak tanımlanmıştır.

İşten çıkış kodu 20, kampanyanın sona ermesiyle birlikte işveren tarafından belirli süreli olarak işçilerin işten çıkarılmasını veya iş akdini geçici olarak askıya almasını ifade etmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodu 21

İşten çıkış kodu 21, SGK tarafından “Statü değişikliği” olarak tanımlanmıştır.

Statü değişikliği, bir işçinin çalışma pozisyonunda veya iş ile ilgili diğer değişiklikleri ifade etmektedir. Bu değişim genellikle işçinin görevi, ücreti, çalışma saatleri ya da sorumluluklarını içermektedir. Bu durumda işten çıkış kodu 21 kullanılarak işçi işten çıkarılır ve yeni statüsü ile işe başlatılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 22

İşten çıkış kodu 22, SGK tarafından “Diğer nedenler” olarak tanımlanmıştır.

İş sözleşmesinin sona erdirilmesi veya bir değişikliğin gerçekleşmesi durumunda, belirli bir işten çıkış kodunu kapsamayan nedenler için işten çıkış kodu 22 kullanılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 23

İşten çıkış kodu 23, SGK tarafından “İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih” olarak tanımlanmıştır.

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih, işçinin işten ayrılmasını gerektiren zorlayıcı bir durum veya sebep olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda işten çıkış kodlarından 23 kullanılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 24

İşten çıkış kodu 24, SGK tarafından “İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih” olarak tanımlanmıştır.

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih, işçinin kendi sağlığı ile ilgili önemli bir durum nedeniyle işten ayrılması anlamına gelmektedir. Bu durum sonucunda işçi sağlık raporu sunmak zorundadır. Sağlık raporunda belirtilen sorunların iş yapmasını zorlaştırdığını sebep olarak gösterip işten ayrılabilir.

SGK İşten Çıkış Kodu 25

İşten çıkış kodu 25, SGK tarafından “İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih” olarak tanımlanmıştır.

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları gerekçe gösterilerek yapılan fesih, çalışanın işverenin ahlaki değerlerine veya işyerindeki etik kurallara uymadığı gerekçesiyle işten ayrılması anlamına gelmektedir.

İşçi bu durum sonucunda işverenin etik kurallara uymadığını gerekçe göstererek iş akdini sonlandırabilir.

SGK İşten Çıkış Kodu 26

İşten çıkış kodu 26, SGK tarafından “Disiplin Kurulu kararı ile Fesih” olarak tanımlanmıştır.

Disiplin Kurulu kararı ile fesih, bir işçinin iş yerindeki disiplinsiz davranışları veya kurallara uymaması nedeniyle işten çıkarılmasını ifade etmektedir. Bu durumda işten çıkış kodlarından 26 numaralı kod kullanılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 27

İşten çıkış kodu 27, SGK tarafından “İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih” olarak tanımlanmıştır.

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk durumu sebebiyle yapılan fesih, işverenin zorlayıcı sebepler ve bir işçinin tutuklanması gibi olağanüstü koşullar durumunda iş ilişkisini sonlandırması anlamına gelmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodu 28

İşten çıkış kodu 28, SGK tarafından “İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih” olarak tanımlanmıştır.

İşveren tarafından sağlık nedeniyle yapılan fesih, işveren tarafından işçinin sağlık durumunun iş yerindeki görevleri yerine getirmesine engel olacak derecede kötüleştiği durumlarda gerçekleşir.

SGK İşten Çıkış Kodu 30

İşten çıkış kodu 30, SGK tarafından “Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)” olarak tanımlanmıştır.

Vize süresinin bitimi, bir işçinin vize süresinin sona ermesi durumunu belirtmektedir. İşten çıkış kodlarından 30 kodu yabancı uyruklu çalışanlar için kullanılmaktadır. İşçinin çalışma izni veya vizesi sona erdiğinde, işçinin çalışma hakkı da sona ermektedir.

SGK İşten Çıkış Kodu 31

İşten çıkış kodu 31, SGK tarafından “Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih” olarak tanımlanmıştır.

Bu kod iş hukuku çerçevesinde işverenin belirli kanunlardan aldığı yasal yetki ile işçiyi işten çıkarması durumunda kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 32

İşten çıkış kodu 32, SGK tarafından “4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi” olarak tanımlanmıştır.

Bu kod özelleştirme sürecinde devlete ait bir işletmenin özel sektöre devredilmesi veya satılması sonucu iş sözleşmesinin feshedilmesi sonucu kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 33

İşten çıkış kodu 33, SGK tarafından “4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi” olarak tanımlanmıştır.

Bu kod bir gazetecinin iş akdini kendi inisiyatifiyle sona erdirmesi ile kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 34

İşten çıkış kodu 34, SGK tarafından “İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih” olarak tanımlanmıştır.

Bir iş yerinin sahibinin değişmesi ya da iş kolunda önemli değişikliklerin olması durumunda işçinin iş akdinin sonlandırılması sonucunda bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 35

İşten çıkış kodu 35, SGK tarafından “İ6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin devlet memurluğu statüsüne geçmesi sonucunda bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 36

İşten çıkış kodu 36, SGK tarafından “KHK ile işyerinin kapatılması” olarak tanımlanmıştır.

21 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan Olağanüstü Hal (OHAL) ile 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında bazı iş yerleri kapatılmıştır. Bu kapsamda kapatılan iş yerlerinden çıkan işçiler için bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 37

İşten çıkış kodu 37, SGK tarafından “KHK ile kamu görevinden çıkarma” olarak tanımlanmıştır.

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında kamuda çalışan işçilerin çıkarılması sonucunda bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 38

İşten çıkış kodu 38, SGK tarafından “Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma” olarak tanımlanmıştır.

Bu kod kadın işçinin doğum yapması ve bu nedenle işten ayrılması durumunda kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 39

İşten çıkış kodu 39, SGK tarafından “696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçiş” olarak tanımlanmıştır.

696 sayılı KHK kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin kadrolu kamu işçisi statüsü kazanması sonucunda bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 40

İşten çıkış kodu 40, SGK tarafından “696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış” olarak tanımlanmıştır.

696 sayılı KHK kapsamında taşeron olarak çalışan işçinin belirli nedenlerden dolayı kamu işçiliğine geçememesi sonucunda bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 41

İşten çıkış kodu 41, SGK tarafından “Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler” olarak tanımlanmıştır.

SGK tarafından çeşitli gerekçelerle işten ayrılışları re’sen düzenlenen kişiler için bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 42

İşten çıkış kodu 42, SGK tarafından “İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.” olarak tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi kapsamında işçinin kendisinde olmayan iş vasıflarını taşıyormuş gibi iddia etmesi sonucunda işvereni yanıltması ile işten çıkarılmasında bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 43

İşten çıkış kodu 43, SGK tarafından “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.” olarak tanımlanmıştır.

İş hukuku kapsamında işçinin işveren ya da işverenin aile üyeleri hakkında asılsız iftiralarda bulunması sonucunda iş sözleşmesinin feshedilmesi ile bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 44

İşten çıkış kodu 44, SGK tarafından “İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.” olarak tanımlanmıştır.

Herhangi bir taciz durumunda iş sözleşmesi kapsamında işçi işten çıkarılır. Böyle bir durumda işten çıkış kodlarından 44 kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 45

İşten çıkış kodu 45, SGK tarafından “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin işverene, işverenin aile üyelerinden birine ya da başka işçiye saldırması gibi durumlarda bu kod kullanılır. Ayrıca işçinin işverene ya da başka işçilere hakaret etmesi, iş yerine sarhoş veya uyuşturucu madde etkisi altında gelmesi gibi durumlarda işten çıkış kodlarından 45 kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 46

İşten çıkış kodu 46, SGK tarafından “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanma, hırsızlık yapma ya da doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması iş kanunu kapsamında ciddi disiplin sorunları olarak tanımlanmaktadır. Bu tip durumlarda işçinin işten çıkarılması sonucunda işten çıkış kodlarından 46 kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 47

İşten çıkış kodu 47, SGK tarafından “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin iş yerinde yedi günden fazla hapis cezasına çarptırılacak bir suç işlemesi sonucunda işveren tarafından işten çıkarılması ile 47 işten çıkış kodu kullanılır.

SGK İşten Çıkış Kodu 48

İşten çıkış kodu 48, SGK tarafından “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin, işverenden izin almadan haklı bir sebep göstermeksizin iki iş günü ya da bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi sonucunda işten çıkarılması ile işten çıkış kodlarından 48 kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 49

İşten çıkış kodu 49, SGK tarafından “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin kendisine hatırlatıldığı halde yapmakla yükümlü olduğu görevleri yerine getirmemekte ısrar etmesi sonucunda işten çıkarılması ile bu kod kullanılmaktadır.

SGK İşten Çıkış Kodu 50

İşten çıkış kodu 50, SGK tarafından “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.” olarak tanımlanmıştır.

İşçinin kendi isteği veya ihmalinden kaynaklanan nedenlerden dolayı işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da iş yerine ait makineleri, tesisatı veya diğer malzemeleri otuz günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede zarara uğratması durumunda işten çıkarılması ile bu kod kullanılmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Apple Iphone Emoji Kopyala – iOS En Yeni Emojiler (2024)

Kıdem Tazminatı Hakkı Elde Edilen İşten Çıkış Kodları

Kıdem Tazminatı Hakkı Elde Edilen İşten Çıkış KodlarıPin

Kıdem tazminatı hakkına sahip işten çıkış kodları şunlardır:

 • Kod 4: İşveren tarafından haklı sebep bildirilmeden belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi
 • Kod 5: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • Kod 8: Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
 • Kod 9: Malulen emeklilik nedeniyle
 • Kod 10: Ölüm
 • Kod 11: İş kazası sonucu ölüm
 • Kod 12: Askerlik
 • Kod 13: Kadın işçinin evlenmesi
 • Kod 14: Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
 • Kod 15: Toplu işçi çıkarma
 • Kod 17: İş yerinin kapanması
 • Kod 18: İşin sona ermesi
 • Kod 23: İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 • Kod 24: İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • Kod 25: İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih
 • Kod 27: İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • Kod 28: İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 • Kod 31: Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 • Kod 32: 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 • Kod 33: Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 • Kod 34: İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 • Kod 35: 6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
 • Kod 40: 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış

İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılan İşten Çıkış Kodları

İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılan İşten Çıkış KodlarıPin

İhbar tazminatı kazanma hakkına sahip işten çıkış kodları şunlardır:

 • Kod 4: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 • Kod 15: Toplu işçi çıkarma
 • Kod 17: İşyerinin kapanması
 • Kod 18: İşin sona ermesi
 • Kod 31: Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 • Kod 32: 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 • Kod 34: İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 • Kod 40: 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış

İşsizlik Maaşı Alınabilecek İşten Çıkış Kodları

İşsizlik Maaşı Alınabilecek İşten Çıkış KodlarıPin

İşsizlik maaşı alınabilecek işten çıkış kodları şunlardır:

 • Kod 4: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 • Kod 5: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • Kod 15: Toplu işçi çıkarma
 • Kod 17: İşyerinin kapanması
 • Kod 18: İşin sona ermesi
 • Kod 23: İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 • Kod 24: İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • Kod 25: İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 • Kod 27: İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • Kod 28: İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 • Kod 31: Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 • Kod 32: 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 • Kod 33: Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 • Kod 34: İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 • Kod 40: 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış

İşten ayrılış kodu önemli mi?

İşten çıkış kodu işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya işsizlik maaşı elde edebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

İşten çıkış kodunu kim belirler?

İşveren ve işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin sonlandırılması sonrasında SGK tarafından işten çıkış kodu işçinin hizmet dökümüne eklenir.

İşten çıkış kodu değişir mi?

İşçinin işten ayrıldıktan sonraki 10 gün içerisinde işveren tarafından işten çıkış kodu değiştirilebilmektedir.

İşten çıkış kodu E-Devlet üzerinde görünür mü?

İşten çıkış kodu E-Devlet üzerinde yer alan 4A, 4B ya da 4C hizmet dökümü sayfasında görünmektedir.

2013 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldum. Teknolojiye duyduğum ilgiden dolayı kendimi sürekli geliştirmeye ve yeni teknolojiler öğrenmeye çalışıyorum. Hayatımın bir parçası haline gelen teknoloji tutkumu, indexTürkiye projem ile paylaşmaya karar verdim.

Yorum yapın